PROCEDŪROS, DENGIANT STOGĄ SU INTEGRUOTAIS SAULĖS MODULIAIS

Bendrinės rekomendacijos

Pirma, reikalinga konsultacija su elektrines įrengiančiu rangovu. Svarbu įsivertinti kokios galios elektrinę bus galima įrengti atsižvelgiant į pastato konstrukcijas, ir kokios galios elektrinės reikia pagal suvartojama metinį elektros energijos kiekį. Taip pat su rangovu reikia aptarti kokie galimi paslaugos teikimo terminai.

Antra, būtina užsakyti prijungimo sąlygas iš tinklų operatoriaus – ESO. Prašymą reikia pateikti bendrovės savitarnos svetainėje. ESO įvertins visas technines galimybes ir pateiks prijungimo sąlygas ir prijungimo paslaugos sutartį. Atveju, jei pageidaujamos galios elektrinės prijungimas reikalautų papildomų kaštų apie tai gyventojai informuojami, nurodant kokios galios elektrinę galima prijungti be tinklų rekonstrukcijos. Jei atsakymo į pateiktą paraišką gyventojas iš ESO negauna per keletą dienų, nerimauti nėra ko – visi prašymai techninėms sąlygoms bus išnagrinėti. Bendrovė visada siekiama suteikti kokybišką paslaugą ir gyventojui pateikti prijungimo sąlygas tik tiksliai įvertinus visas technines galimybes. Po paraiškos patikrinimo ir informavimo apie jos priėmimą, bendrovė atlieka techninių galimybių vertinimą, prijungimo sąlygų rengimą, kuris trunka iki 10 d. d., atskirais atvejais kai reikalinga atlikti tinklo techninių parametrų matavimus tai gali užtrukti ilgiau.

Trečia, gavus ESO prijungimo sąlygas ir paslaugos sutartį, bei turint saulės elektrinės įrengiančio rangovo pasiūlymą, reikia priimti sprendimą dėl elektrinės įsirengimo. Apsisprendus vykdyti projektą, reikia pasirašyti ESO prijungimo paslaugos sutartį. Tai reikia padaryti per 90 kalendorinių dienų nuo prijungimo sąlygų išdavimo datos, o nuo sutarties pasirašymo gyventojai nuo šiol turi 270 k. d. elektrinės įrengimui ir pridavimui ESO. Siekiant spartesnės gaminančių vartotojų plėtros bei mažinti administracinę naštą būsimiems gaminantiems vartotojams bei elektros tinklų operatoriui, iki 30 kilovatų (kW) galios elektrinių prijungimo sąlygų prie elektros tinklų terminas Energetikos ministerijos iniciatyva buvo prailgintas iki 9 mėnesių. Šis pokytis leido pakeisti ir iki teisės akto pokyčio parengtų prijungimo paslaugos sutarčių paslaugos teikimo terminus, ESO nedelsiant tai padarė ir informavo gyventojus apie tokį termino pratęsimą.

Ketvirta, galiausiai reikia įsitikinti, kad elektrinę įrengęs rangovas pateikė ESO rangovo deklaraciją patvirtinančią apie tinkamai įrengtą elektrinę. Rangovas įrengęs elektrinę turi pateikti nustatytos formos dokumentus tinko operatoriui. ESO, patikrinusi ir nenustačiusi trūkumų, priims rangovo dokumentus ir bus inicijuotas esamo elektros skaitiklio keitimas į skaitiklį pritaikytą apskaityti pagamintą ir į tinklą patiektą elektros energiją. Svarbu neįjungti elektrinės tol, kol ESO nepakeis apskaitos prietaiso. Jeigu elektrinį bus įjungta per anksti bus neteisingai apskaitoma suvartojama elektros energija ir nebus apskaitoma elektrinės pagaminta elektros energija. Paslaugos suteikimo termino ilginimas jokiu būdų neužkerta kelio gyventojams paslaugą gauti greitai. Bendrovė, gavusi rangovo įrengusio deklaraciją apie įrengtą elektrinę, patikrinusi ir nenustačiusi trūkumų, prijungimo paslaugą suteiks per 2 d. d., po kurių elektrinę bus galima pradėti eksploatuoti ir tapti savo elektrą gaminančiu vartotoju.

1 Etapas

Kreipiatės į Solarstone atstovus ir gaunate komercinį pasiūlymą. Solarstone specialistai įvertinę Jūsų stogo konstrukciją, geografinę padėti ir elektros energijos poreikius pasiūlys tai, ko reikia stogui su integruotais saulės moduliais įrengti

2 Etapas

Kreipiatės į Solarstone atstovus ir gaunate komercinį pasiūlymą. Solarstone specialistai įvertinę Jūsų stogo konstrukciją, geografinę padėti ir elektros energijos poreikius pasiūlys tai, ko reikia stogui su integruotais saulės moduliais įrengti

3 Etapas

Norėdami tapti elektrą gaminančiu vartotoju pateikiate paraišką dėl prijungimo prie elektros tinklų sąlygų internetinėje svetainėje www.eso.lt. ESO prijungimo sąlygas, prijungimo sutartį Jums parengs ir prijungimo įmoką suskaičiuos per 5-10 darbo dienų.

4 Etapas

Po prijungimo sąlygų išdavimo sumokate įmoką ir pasirašote prijungimo sutartį internetinėje svetainėje www.eso.lt. ESO prijungimo darbus elektros tinkle atliks per 20 kalendorinių dienų (per 60 kalendorinių dienų jei reikia projektuoti ir rekonstruoti ESO tinklą).

5 Etapas

Solarstone atstovai pasiūlo atestuotą montavimo įmonę ir pateikia nustatytos formos rangovo deklaraciją, kad elektrinės įrengimo darbai atlikti kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų, įranga suderinta ir išbandyta bei atitinka Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Rangovo deklaraciją pateikia pirkėjas internetinėje svetainėje www.eso.lt.

6 Etapas

Pasirašote elektrą gaminančio vartotojo  pirkimo-pardavimo sutartį Apie parengtą sutartį Jus informuos Jūsų elektros energijos tiekėjas.

7 Etapas

ESO gavę rangovo deklaraciją ir Jums pasirašius pirkimo-pardavimo sutartį (5, 6 žingsniai) per 2 darbo dienas įrengs per nuotolį nuskaitomą skaitiklį, kuris matuos į elektros tinklą atiduotą ir iš jo gautą elektros energiją.

PROCEDŪROS, DENGIANT STOGĄ SU INTEGRUOTAIS SAULĖS MODULIAIS

Bendrinės rekomendacijos

Pirma, reikalinga konsultacija su elektrines įrengiančiu rangovu. Svarbu įsivertinti kokios galios elektrinę bus galima įrengti atsižvelgiant į pastato konstrukcijas, ir kokios galios elektrinės reikia pagal suvartojama metinį elektros energijos kiekį. Taip pat su rangovu reikia aptarti kokie galimi paslaugos teikimo terminai.

Antra, būtina užsakyti prijungimo sąlygas iš tinklų operatoriaus – ESO. Prašymą reikia pateikti bendrovės savitarnos svetainėje. ESO įvertins visas technines galimybes ir pateiks prijungimo sąlygas ir prijungimo paslaugos sutartį. Atveju, jei pageidaujamos galios elektrinės prijungimas reikalautų papildomų kaštų apie tai gyventojai informuojami, nurodant kokios galios elektrinę galima prijungti be tinklų rekonstrukcijos. Jei atsakymo į pateiktą paraišką gyventojas iš ESO negauna per keletą dienų, nerimauti nėra ko – visi prašymai techninėms sąlygoms bus išnagrinėti. Bendrovė visada siekiama suteikti kokybišką paslaugą ir gyventojui pateikti prijungimo sąlygas tik tiksliai įvertinus visas technines galimybes. Po paraiškos patikrinimo ir informavimo apie jos priėmimą, bendrovė atlieka techninių galimybių vertinimą, prijungimo sąlygų rengimą, kuris trunka iki 10 d. d., atskirais atvejais kai reikalinga atlikti tinklo techninių parametrų matavimus tai gali užtrukti ilgiau.

Trečia, gavus ESO prijungimo sąlygas ir paslaugos sutartį, bei turint saulės elektrinės įrengiančio rangovo pasiūlymą, reikia priimti sprendimą dėl elektrinės įsirengimo. Apsisprendus vykdyti projektą, reikia pasirašyti ESO prijungimo paslaugos sutartį. Tai reikia padaryti per 90 kalendorinių dienų nuo prijungimo sąlygų išdavimo datos, o nuo sutarties pasirašymo gyventojai nuo šiol turi 270 k. d. elektrinės įrengimui ir pridavimui ESO. Siekiant spartesnės gaminančių vartotojų plėtros bei mažinti administracinę naštą būsimiems gaminantiems vartotojams bei elektros tinklų operatoriui, iki 30 kilovatų (kW) galios elektrinių prijungimo sąlygų prie elektros tinklų terminas Energetikos ministerijos iniciatyva buvo prailgintas iki 9 mėnesių. Šis pokytis leido pakeisti ir iki teisės akto pokyčio parengtų prijungimo paslaugos sutarčių paslaugos teikimo terminus, ESO nedelsiant tai padarė ir informavo gyventojus apie tokį termino pratęsimą.

Ketvirta, galiausiai reikia įsitikinti, kad elektrinę įrengęs rangovas pateikė ESO rangovo deklaraciją patvirtinančią apie tinkamai įrengtą elektrinę. Rangovas įrengęs elektrinę turi pateikti nustatytos formos dokumentus tinko operatoriui. ESO, patikrinusi ir nenustačiusi trūkumų, priims rangovo dokumentus ir bus inicijuotas esamo elektros skaitiklio keitimas į skaitiklį pritaikytą apskaityti pagamintą ir į tinklą patiektą elektros energiją. Svarbu neįjungti elektrinės tol, kol ESO nepakeis apskaitos prietaiso. Jeigu elektrinį bus įjungta per anksti bus neteisingai apskaitoma suvartojama elektros energija ir nebus apskaitoma elektrinės pagaminta elektros energija. Paslaugos suteikimo termino ilginimas jokiu būdų neužkerta kelio gyventojams paslaugą gauti greitai. Bendrovė, gavusi rangovo įrengusio deklaraciją apie įrengtą elektrinę, patikrinusi ir nenustačiusi trūkumų, prijungimo paslaugą suteiks per 2 d. d., po kurių elektrinę bus galima pradėti eksploatuoti ir tapti savo elektrą gaminančiu vartotoju.

1 Etapas

Kreipiatės į Solarstone atstovus ir gaunate komercinį pasiūlymą. Solarstone specialistai įvertinę Jūsų stogo konstrukciją, geografinę padėti ir elektros energijos poreikius pasiūlys tai, ko reikia stogui su integruotais saulės moduliais įrengti

2 Etapas

Kreipiatės į Solarstone atstovus ir gaunate komercinį pasiūlymą. Solarstone specialistai įvertinę Jūsų stogo konstrukciją, geografinę padėti ir elektros energijos poreikius pasiūlys tai, ko reikia stogui su integruotais saulės moduliais įrengti

3 Etapas

Norėdami tapti elektrą gaminančiu vartotoju pateikiate paraišką dėl prijungimo prie elektros tinklų sąlygų internetinėje svetainėje www.eso.lt. ESO prijungimo sąlygas, prijungimo sutartį Jums parengs ir prijungimo įmoką suskaičiuos per 5-10 darbo dienų.

4 Etapas

Po prijungimo sąlygų išdavimo sumokate įmoką ir pasirašote prijungimo sutartį internetinėje svetainėje www.eso.lt. ESO prijungimo darbus elektros tinkle atliks per 20 kalendorinių dienų (per 60 kalendorinių dienų jei reikia projektuoti ir rekonstruoti ESO tinklą).

5 Etapas

Solarstone atstovai pasiūlo atestuotą montavimo įmonę ir pateikia nustatytos formos rangovo deklaraciją, kad elektrinės įrengimo darbai atlikti kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų, įranga suderinta ir išbandyta bei atitinka Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Rangovo deklaraciją pateikia pirkėjas internetinėje svetainėje www.eso.lt.

6 Etapas

Pasirašote elektrą gaminančio vartotojo pirkimo-pardavimo sutartį Apie parengtą sutartį Jus informuos Jūsų elektros energijos tiekėjas.

7 Etapas

ESO gavę rangovo deklaraciją ir Jums pasirašius pirkimo-pardavimo sutartį (5, 6 žingsniai) per 2 darbo dienas įrengs per nuotolį nuskaitomą skaitiklį, kuris matuos į elektros tinklą atiduotą ir iš jo gautą elektros energiją.

PLANAI RENKANTIS STOGĄ SU INTEGRUOTAIS SAULĖS MODULIAIS

PLANO PASIRINKIMAS

Nežinantiems kurį planą pasirinkti. Pirmasiais metais daugumai labai sunku įvertinti iš karto suvartojamos elektros kiekį, todėl saugiausias būdas yra pirmiesiems metams pasirinkti II planą (už instaliuotą elektrinės galią). Šis būdas yra pigiausias neatiduodant į tinklą ir iš karto suvartojant iki 30% elektros energijos (scenarijus tinkantis daugumai namų ūkių). Po metų, sulyginę ESO apskaitos ir keitiklio gamybos metinius rodmenis, galėsite geriau įvertinti atiduodamos ir iš karto suvartojamos elektros kiekį, bei pasirinkti tinkamiausią planą, jeigu to reikės. Atkreipiame dėmesį, jog II būdas labiausiai tinka tuo atveju, jeigu elektrinės galia atitinka elektros suvartojimą, o nėra pastatyta gerokai galingesnė (20-30% ir daugiau), negu planuojamas elektros suvartojimas.